Eğitim Sertifikaları Dağıtma Töreni

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin katılımcılarına sertifikalarını vermek üzere 26 Mart 2021 tarihinde Türkiye Barolar Birliği binasında bir tören düzenlendi.

.

Törende Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Ünsal Toker ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse tarafından iki katılımcıya katılım belgeleri takdim edildi. COVID-19 tedbirleri nedeniyle eğitim katılımcılarının tamamının törene iştiraki mümkün olmadığından, bu katılımcıları temsilen sembolik olarak 500. ve 1000. katılımcıya sertifika verildi. Diğer tüm katılımcılara sertifikaları posta yoluyla iletilmektedir.

Katılım belgelerini alan stajyer avukatlar Zübeyde Karaağaçlı ve Mehmet Özalp Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi temsilcileri ile eğitim programı hakkındaki görüşlerini paylaşma imkanına sahip oldular. TBB Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı projede elde edilen başarılara yönelik takdirlerini dile getirerek işbirliklerinin devam edeceğine inandıklarını belirttiler.

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği projenin nihai yararlanıcısıdır. İhale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir. 

Önceki Haber Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısını Çevrimiçi Gerçekleştirdi
Sonraki Haber Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı