Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uygulama Rehberi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Bireysel Başvuru - Usul Rehberi” ve “Açık Kaynak İstihbaratı Dijital Doğrulama Giriş Rehberi” başlıklı üç kitap Türkçeye çevrilerek yayımlandı. Kitaplar, Türk avukatların insan hakları alanında gözlemlenen ihtiyaçları ve İnsan Hakları Merkezlerinin gereksinimlerine dayalı olarak Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından belirlendi.

Uygulama Rehberi ile avukatların AİHM’in kabul edilebilirlik kriterlerine dair derinlemesine bir anlayış kazanmaları desteklenecektir. Usul Rehberi ile AİHM’e bireysel başvuru usulleri konusunda avukatlara rehberlik sağlanırken Giriş Rehberi ile açık ve/veya dijital kaynaklardan elde edilen bilgilerin nasıl doğrulanacağı konusunda avukatlara rehberlik sunulması amaçlanmaktadır.

Uygulama Rehberi ve Usul Rehberi TBB ve barolar aracılığıyla avukatlara dağıtılmak üzere 5000’er adet basılmıştır. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin katılımcılarına da her kitaptan dağıtılacaktır. Öte yandan 500 adet basılan Giriş Rehberinin internetten elde edilen verilerin doğrulanması konusundaki becerilerini güçlendirmek amacıyla İnsan Hakları Merkezlerine dağıtılması planlanmaktadır. Tüm kitaplar ilgilenenler için e-kitap olarak da yayımlanmıştır. Kitaplara aşağıdaki linklerden erişilebilir:

 

İhtiyaç duyulan alanlarda tüm avukatları desteklemek ve Avrupa insan hakları standartları yaygınlaştırmak amacıyla insan hakları ile ilgili çeşitli konularda hukuk yayınları Proje kapsamında Türkçe olarak yayımlanmaya devam edecektir.

Önceki Haber Eğitim Sertifikaları Dağıtma Töreni
Sonraki Haber Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri