Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısını Çevrimiçi Gerçekleştirdi

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı

.

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı 21 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra pilot barolar, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile birlikte İnsan Hakları Ortak Platformu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği temsilcileri katıldı. Toplantıda yer alan otuz iki katılımcı görüş ve önerilerini paylaşarak Yürütme Kurulu Toplantısına katkıda bulundular.

Aralarında avukatlara yönelik aşamalı eğitimler, yayınlar, HELP kursları, görevlendirmeler, TBB’nin İnsan Hakları Merkezi yönetmeliği ve pilot baroların İnsan Hakları Merkezlerine yönelik örnek yönerge ile daha iyi raporlamayı hedefleyen web tabanlı IT aracınının geliştirilmesinin de yer aldığı, bugüne dek hayata geçirilen proje faaliyetleri hakkında yapılan bilgilendirme sonrasında bir yıl süreyle uygulama dönemi uzatılan proje kapsamında gelecekte düzenlenecek faaliyetlerin planlaması hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği projenin nihai yararlanıcısıdır. İhale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Önceki Haber Pilot Barolarla 5. Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Sonraki Haber Eğitim Sertifikaları Dağıtma Töreni