BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI
KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ

Help Online Eğitimi

AİHM Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

DEVAMINI OKU

Help Online Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev içi Şiddet Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı

DEVAMINI OKU

Teklif Çağrısı

IT Sistemi Geliştirilmesi için Hizmet Alımı

DEVAMINI OKU

Danışmanlık Hizmeti Alımı

Kapasite geliştirme bileşeni/yetişkin eğitimlerinin ölçme ve değerlendirmesi

DEVAMINI OKU

Yönetim, Yürütme Kurulu ve Koordinasyon Toplantıları

27 ve 28 Şubat 2020 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi

DEVAMINI OKU

Görevlendirme Başvurusu Duyurusu

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü'nde ve AİHM Kararların İcrası Departmanında ikişer kişinin iki ay süreyle görevlendirilmesi öngörülmektedir.

DEVAMINI OKU

Proje Hakkında

Projenin genel hedefi Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedef ise Türkiye’deki baroların ve avukatların bu standartları uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

 

Proje, yedi pilot ildeki Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hem aralarındaki koordinasyonun hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile koordinasyonlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması ve TBB ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri ve temel hakların korunması alanında çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sonuçlara ulaşıldığı takdirde, yargının üç ayağından biri olan barolar ve TBB, Türkiye’de temel haklarla ilgili durumun iyileştirilmesi açısından önemli rol oynamış olacaktır.

Proje Detayları >>>

Haber

Help Online Eğitimi

Help Online Eğitimi

AİHM Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

Oku
Help Online Eğitimi

Help Online Eğitimi

Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddet Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

Oku
Teklif Çağrısı – IT Sistemi Geliştirilmesi için Hizmet Alımı

Teklif Çağrısı – IT Sistemi Geliştirilmesi için Hizmet Alımı

2020/AO/18 – Teklif Çağrısı – 11 Mayıs 2020- IT Sistemi Geliştirilmesi için Hizmet Alımı

Oku

Pilot Barolar