BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI
KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ

Eğiticilerin Eğitimine Katılım Başvurusu için 2. Duyuru

(İHEM Projesi) kapsamında 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir.

DEVAMINI OKU

Pilot Baroların 2. Koordinasyon Toplantısı

Temsilci avukatların katılımıyla 30 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

DEVAMINI OKU

AB Üyesi Ülkelerde Üniversite/Enstütü Araştırma Görevi Desteği Duyurusu

(İHEM Projesi) kapsamında Üniversite ve/veya Enstitülerde araştırma yapmak isteyen meslektaşlarımıza yönelik destek sağlanacaktır

DEVAMINI OKU

Proje Hakkında

Projenin genel hedefi Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedef ise Türkiye’deki baroların ve avukatların bu standartları uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

 

Proje, yedi pilot ildeki Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hem aralarındaki koordinasyonun hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile koordinasyonlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması ve TBB ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri ve temel hakların korunması alanında çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sonuçlara ulaşıldığı takdirde, yargının üç ayağından biri olan barolar ve TBB, Türkiye’de temel haklarla ilgili durumun iyileştirilmesi açısından önemli rol oynamış olacaktır.

Proje Detayları >>>

Haber

Eğiticilerin Eğitimine Katılım Başvurusu için 2. Duyuru

Eğiticilerin Eğitimine Katılım Başvurusu için 2. Duyuru

Proje kapsamında 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir.

Oku
Pilot Baroların 2. Koordinasyon Toplantısı

Pilot Baroların 2. Koordinasyon Toplantısı

Pilot Baroların Koordinasyon Toplantısı, temsilci avukatların katılımıyla 30 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara’da gerçekleştirildi.

Oku
Eğiticilerin Eğitimine Katılım Başvurusu Duyurusu

Eğiticilerin Eğitimine Katılım Başvurusu Duyurusu

Proje kapsamında 150 meslektaşımıza Eğitici Eğitimi verilecektir.

Oku

Pilot Barolar