İhale Çağrısı - Süre Uzatımı: Proje kapsamında proje tanıtımı ve İnsan Hakları Merkezleri’nin tanıtımı videolarının üretilmesi

Bu çağrının amacı; söz konusu proje için çekilecek bir tanıtım videosunu ve Türkiye’deki Baroların bünyelerindeki İnsan Hakları Merkezleri’ni ve faaliyetlerini tanıtacak videonun üretimini sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

.

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında proje tanıtımı ve İnsan Hakları Merkezleri’nin tanıtımı videolarının üretilmesi konulu ihalenin başvuru süresi 16 Mayıs 2022 Pazartesi saat 14:00’e kadar uzatılmıştır.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az üç (3) gün önce (13 Mayıs 2022 – 14:00 Türkiye Saati) ve yalnızca ankara.office@coe.int adresine, konu kısmında “Questions - SCoBAL – Video Production Services” referansı ile gönderilmelidir.

Sayın Yetkili,

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; söz konusu proje için çekilecek bir tanıtım videosunu ve Türkiye’deki Baroların bünyelerindeki İnsan Hakları Merkezleri’ni ve faaliyetlerini tanıtacak videonun üretimini sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

Teklif vermeyi düşünmeniz durumunda; ekli belgeler dikkatlice incelenerek, gerekli belgeler ankara.office@coe.int e-posta adresine 9 Mayıs 2022, Pazartesi (14:00 Türkiye Saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklif edilen tüm hizmetlerin açıklandığı, KDV hariç ve Euro biriminden teklifiniz, yalnızca belirtilen e-posta adresine (eklerle birlikte) şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Tender – SCoBAL – Video Production Services. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az üç (3) gün önce (6 Mayıs 2022 – 14:00 Türkiye Saati) ve yalnızca ankara.office@coe.int adresine, konu kısmında “Questions - SCoBAL – Video Production Services” referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1: İhale (Tender File)

2: Sözleşme (Act of Engagement)

 

Not: Proje KDV’den muaftır. 

 

Saygılarımızla,

 

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi

Önceki Haber Pilot Barolarla Sekizinci Koordinasyon Toplantısı Çevrimiçi Düzenlendi
Sonraki Haber İhale Çağrısı:Proje kapsamında Stajyer Avukatlar için Çevrimiçi Eğitim Platformunun hazırlanması