BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI
KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ

İhale Çağrısı

İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

DEVAMINI OKU

HELP Eğitimi açılış toplantısı

Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı düzenlenmiştir.

DEVAMINI OKU

3. Farkındalık Artırma Toplantısı

3. Farkındalık Artırma Toplantısı 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

DEVAMINI OKU

5. Koordinasyon Toplantısı

Proje kapsamında pilot barolarla Beşinci Koordinasyon Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi.

DEVAMINI OKU

5. Yürütme Kurulu Toplantısı

Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleştirildi

DEVAMINI OKU

Proje Hakkında

Projenin genel hedefi Türkiye’de Avrupa insan hakları (İH) standartlarının etkili bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. Özel hedef ise Türkiye’deki baroların ve avukatların bu standartları uygulama kapasitelerini güçlendirmektir.

 

Proje, yedi pilot ildeki Baroların İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve hem aralarındaki koordinasyonun hem de Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile koordinasyonlarının iyileştirilmesini desteklemektedir. Ayrıca, avukatların günlük çalışma ortamlarında Avrupa insan hakları standartlarını uygulama kapasitelerinin arttırılması ve TBB ile barolardaki İnsan Hakları Merkezleri ve temel hakların korunması alanında çalışan ulusal ve uluslararası paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sonuçlara ulaşıldığı takdirde, yargının üç ayağından biri olan barolar ve TBB, Türkiye’de temel haklarla ilgili durumun iyileştirilmesi açısından önemli rol oynamış olacaktır.

Proje Detayları >>>

Haber

İhale Çağrısı

İhale Çağrısı

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

Oku
Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı

Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitiminin açılışını duyurmak amacıyla 27 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi bir açılış toplantısı düzenlemiştir.

Oku
3. Farkındalık Artırma Toplantısını Gerçekleştirdi

3. Farkındalık Artırma Toplantısını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 3. Farkındalık Artırma Toplantısı 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Oku

Pilot Barolar