Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Adil Yargılanma Hakkı, Kötü Muamele Yasağı ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı konularında çevrimiçi eğitici eğitimleri videokonferans platformu üzerinden tamamlandı.

.

Bu üç konuda düzenlenen aşamalı eğitimlerin çevrimiçi eğitime uyarlanması tamamlandıktan sonra, Projenin avukat eğitmenlerine meslektaşlarına çevrimiçi eğitim verebilmeleri için genel e-öğrenme metodolojisi konusunda 4-5-6 Aralık 2020 tarihlerinde eğitim verildi. Çevrimiçi eÖğrenme eğitimlerinden sonra Proje kapsamında Adil Yargılanma Hakkı, Kötü Muamele Yasağı ve Özgürlük ve Güvenlik Hakkı konularında ayrı ayrı geliştirilen aşamalı eğitimlere yönelik çevrimiçi Eğitici Eğitimleri 15 Aralık 2020 itibariyle başladı. Kapasitelerini geliştirmek amacıyla, yaklaşık 80 eğitmene belirtilen konu başlıklarında nasıl çevrimiçi eğitim verileceği konusunda eğitim verildi ve bu eğitimler 23 Aralık 2020 tarihinde tamamlandı. 

Her biri bir gün süren bu üç eğitim, Covid-19 pandemisinden dolayı yaşanan koşullara uyum sağlamak amacıyla çevrimiçi platforma aktarıldı. Proje kapsamında, aşamalı eğitimleri verecek eğitmenler aracılığıyla Türkiye çapında yaklaşık 2000 avukata Temel Haklar konusunda online eğitim verilmesi hedefleniyor.

Önceki Haber Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı
Sonraki Haber Avukatlar için Avrupa Konseyinin Sertifikalı HELP Eğitmenliği Eğitimi Düzenlendi