4. Koordinasyon Toplantısı

22 Ekim 2020 tarihinde, video konferans yöntemi kullanılarak pilot barolara yönelik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Bu toplantı, Avrupa Konseyinin, Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi (SCoBAL) kapsamında düzenlediği dördüncü koordinasyon toplantısıdır. Toplantı, pilot barolar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcilerini bir araya getirmiştir. Katılımcılar, Proje uygulamalarının izlenmesi ve diğer ilgili konularda görüş alış verişinde bulunmuş ayrıca deneyimlerini paylaşmıştır.

Sn. Sergey Dikman (Avrupa Konseyi-Program Koordinatörü) ve Sn. Ünsal Toker’in (TBB-Başkan Yardımcısı) açılış konuşmalarının ardından, Stratejik Eylem Planında (SEP) yer alan İnsan Hakları Merkezlerinin (İHM) kısa vadeli hedeflerinin Covid-19 süresince uygulanması ve izlenmesi konusunda bir bilgilendirme oturumu gerçekleştirilmiştir.

Toplantının diğer gündem maddesi Proje kapsamında verilecek çevrimiçi eğitimler olmuştur. Eğitim müfredatının çevrimiçi ortama uyarlanması, çevrimiçi eğitici eğitimleri, çevrimiçi aşamalı eğitimler ve Proje kapsamında uyarlanan HELP eğitimleri dahil olmak üzere eğitimle ilgili Projedeki mevcut duruma değinilmiştir.

Dördüncü Koordinasyon Toplantısı’nda, Projenin en önemli çıktılarından olan bilişim teknolojisi kapsamındaki yazılım da görüşülmüştür. İlgili firma, geri bildirimlerini almak üzere, pilot barolar ve TBB’ye yazılımla ilgili taslak belgenin sunumunu yapmıştır. Söz konusu araç öneriler ışığında geliştirilmeye devam edilecektir.

Bilişim teknolojisi aracı, İHM’lerde çalışan avukatlar arasında iletişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Barolardaki İHM’lerce tespit edilecek özellikle tekrar etme eğilimindeki ihlallerin kaydedilmesi yolu ile ulusal düzeyde riskli alanları belirleyecek bir veri tabanı geliştirilecektir.

Önceki Haber Kabul Edilebilirlik Kriterlerine ilişkin Eğitmenli HELP Eğitimi başladı
Sonraki Haber Help Online Eğitimi