7.  Yürütme Kurulu Toplantısı ve 11. Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Yedinci Yürütme Kurulu Toplantısı ve on birinci Yönetim Toplantısı 11 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi.

.

Toplantıya Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra pilot barolar, Kamu Denetçiliği Kurumu ile birlikte İnsan Hakları Ortak Platformu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği temsilcileri katıldı. Toplantıda yer alan yirmi katılımcı görüş ve önerilerini paylaşarak Yürütme Kurulu Toplantısına katkıda bulundular.

Katılımcılar avukatlara yönelik aşamalı eğitimler, yayınlar, HELP kursları, görevlendirmeler, çalışma ziyareti, uluslararası konferans, farkındalık artırma faaliyetleri, koordinasyon toplantıları, e-kütüphane ve BT Aracı (IHMnet)  gibi son Yürütme Kurulu toplantısından bu yana projede kaydedilen ilerlemeler hakkında  bilgilendirildi. Kalan uygulama döneminde proje kapsamında düzenlenecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda katılımcıların faaliyetlere ilişkin önerileri tartışıldı.

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği projenin nihai yararlanıcısıdır. İhale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Önceki Haber 6. Farkındalık Artırma Toplantısı ve E-Kütüphane Açılışı
Sonraki Haber Pilot Barolarla Sekizinci Koordinasyon Toplantısı Çevrimiçi Düzenlendi