3. Farkındalık Artırma Toplantısını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 3. Farkındalık Artırma Toplantısı 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

.

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 3. Farkındalık Artırma Toplantısı 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Etkinliğe Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve çoğunluğu Türk hukukçulardan oluşan 200'den fazla kişi katılım sağladı. Toplantının amacı, kilit konuşmacıların genel çerçevesini çizdiği “AİHM Perspektifinden Türkiye'de Mülkiyet Haklarına İlişkin Son Dönemdeki İhlaller” konusuna ilişkin bilgilendirme ve tartışmaların yapılmasını sağlamaktı. Etkinlik sırasında farklı bakış açılarına ilişkin tartışmalar gerçekleştirildi. Oturumlar, tartışma konuları, konuşmacılar ve yorumlarda bulunan kişilere ilişkin bilgilere bu linkten. ulaşılabilirsiniz.

Toplantı sırasında ele alınan güncel konular ve zorluklar, çok sayıda katılımcının ilgisini çekmiş ve bu da önemli ve verimli tartışmaların gerçekleştirilmesine imkan sağlamıştır.

Toplantının tüm konu başlıklarını ve tartışmalarını özetleyen ve ele alınan konulara ilişkin sonuç ve önerileri de içeren bir rapor hazırlanacaktır. Raporun Temmuz 2021'in sonuna kadar nihai hale getirilmesi ve tüm ilgililerin erişimine sunulmak üzere Proje internet sayfasında paylaşılması planlanmaktadır.

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SCoBAL) Ortak Projesi, Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği, projenin nihai yararlanıcısıdır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Önceki Haber Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı
Sonraki Haber Pilot Barolarla 5. Koordinasyon Toplantısı yapıldı