BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI
KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ

Haber

Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı

Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uygulama Rehberi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Bireysel Başvuru - Usul Rehberi” ve “Açık Kaynak İstihbaratı Dijital Doğrulama Giriş Rehberi” başlıklı üç kitap Türkçeye çevrilerek yayımlandı. Kitaplar, Türk avukatların insan hakları alanında gözlemlenen ihtiyaçları ve İnsan Hakları Merkezlerinin gereksinimlerine dayalı olarak Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından belirlendi.

Oku
Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri

Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Adil Yargılanma Hakkı, Kötü Muamele Yasağı ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı konularında çevrimiçi eğitici eğitimleri videokonferans platformu üzerinden tamamlandı.

Oku
Avukatlar için Avrupa Konseyinin Sertifikalı HELP Eğitmenliği Eğitimi Düzenlendi

Avukatlar için Avrupa Konseyinin Sertifikalı HELP Eğitmenliği Eğitimi Düzenlendi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 2 Aralık 2020 tarihinde video-konferans platformu üzerinden sertifikalı HELP eğitmenliği için çevrimiçi eğitici eğitimi düzenlendi.

Oku
Kabul Edilebilirlik Kriterlerine ilişkin Eğitmenli HELP Eğitimi başladı

Kabul Edilebilirlik Kriterlerine ilişkin Eğitmenli HELP Eğitimi başladı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Başvurularda Kabul Edilebilirlik Kriterleri başlıklı HELP Eğitiminin açılışını duyurmak amacıyla 11 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi bir açılış toplantısı düzenlemiştir.

Oku
4. Koordinasyon Toplantısı

4. Koordinasyon Toplantısı

22 Ekim 2020 tarihinde, video konferans yöntemi kullanılarak pilot barolara yönelik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Oku
Help Online Eğitimi

Help Online Eğitimi

AİHM Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi Türkçe çevirisi ve adaptasyonu ile kullanıma açıldı.

Oku