BAROLARIN VE AVUKATLARIN AVRUPA İNSAN HAKLARI STANDARTLARI
KONUSUNDA KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ORTAK PROJESİ

Haber

3. Farkındalık Artırma Toplantısını Gerçekleştirdi

3. Farkındalık Artırma Toplantısını Gerçekleştirdi

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi 3. Farkındalık Artırma Toplantısı 25 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Oku
Pilot Barolarla 5. Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Pilot Barolarla 5. Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Proje kapsamında pilot barolarla Beşinci Koordinasyon Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlendi.

Oku
Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısını Çevrimiçi Gerçekleştirdi

Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısını Çevrimiçi Gerçekleştirdi

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Beşinci Yürütme Kurulu Toplantısı

Oku
Eğitim Sertifikaları Dağıtma Töreni

Eğitim Sertifikaları Dağıtma Töreni

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin katılımcılarına sertifikalarını vermek üzere 26 Mart 2021 tarihinde Türkiye Barolar Birliği binasında bir tören düzenlendi.

Oku
Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı

Avukatlara yönelik üç kitabın Türkçesi yayımlandı

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında “Kabul Edilebilirlik Kriterleri Uygulama Rehberi”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Bireysel Başvuru - Usul Rehberi” ve “Açık Kaynak İstihbaratı Dijital Doğrulama Giriş Rehberi” başlıklı üç kitap Türkçeye çevrilerek yayımlandı. Kitaplar, Türk avukatların insan hakları alanında gözlemlenen ihtiyaçları ve İnsan Hakları Merkezlerinin gereksinimlerine dayalı olarak Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından belirlendi.

Oku
Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri

Temel Haklar Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimleri

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Adil Yargılanma Hakkı, Kötü Muamele Yasağı ile Özgürlük ve Güvenlik Hakkı konularında çevrimiçi eğitici eğitimleri videokonferans platformu üzerinden tamamlandı.

Oku