İhale Çağrısı

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin güçlendirilmesi için Yayın Paketi sağlanması

.

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi hakkında bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; İnsan Hakları Merkezleri avukatlarının kapasite ve bilgilerinin  güçlendirilmesi için 6 kitap ve bu kitapların elektronik versiyonlarından oluşan Yayın Paketi’nin hazırlanması, basılması ve dağıtılmasını sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

Gerekli belgeler ankara.office@coe.int e-posta adresine 27 Eylül 2021, Pazartesi, (23:59 Türkiye Saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler yalnızca belirtilen e-posta adresine (eklerle birlikte) şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Tender-SCoBAL-Publication Package. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) gün önce (22 Eylül 2021–23:59 Türkiye Saati) ve yalnızca ankara.office@coe.int adresine, konu kısmında “Questions-SCoBAL-Publication Package” referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1: İhale Dosyası (Tender File)

2: Sözleşme (Act of Engagement)

Önceki Haber Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Görevlendirmele
Sonraki Haber Kadına Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddet başlıklı eğitmenli HELP Eğitimi açılış toplantısı