Danışmanlık hizmeti alımı

Kapasite geliştirme bileşeni/yetişkin eğitimlerinin ölçme ve değerlendirmesi

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2020

Danışmanlık hizmeti alımı - kapasite geliştirme bileşeni/yetişkin eğitimlerinin ölçme ve değerlendirmesi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2020

Teklif Çağrı Dosyası

Kontrat

Önceki Haber Teklif Çağrısı – IT Sistemi Geliştirilmesi için Hizmet Alımı
Sonraki Haber Türk avukatlar Proje kapsamında AİHS'nin ulusal düzeyde teşvik edilerek uygulanmasını tartıştı