Baroların ve Avukatların İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Uluslararası Konferans Düzenlendi

“Baroların ve Avukatların İnsan Hakları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi” AB- Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamındaki uluslararası konferans 10-11 Aralık 2021 tarihinde hibrit olarak düzenlendi.

.

Konferans Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanının açılış konuşmaları ile başladı. Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye  Temsilciği temsilcilerinin yanı sıra Türkiye’nin farklı illerindeki barolardan 300’ü aşkın avukat konferansa katıldı. Konferansta ana konuşmacıların kavramsallaştırdığı “AİHS ve İnsan Hakları Hukuku Kapsamında Cinsel Suçlar” konusu ele alındı. İki oturum olarak düzenlenen birinci günde farklı bakış açılarıyla tartışmalar gerçekleşti. İkinci gün konunun farklı açılarını ele almak üzere çalışma grupları oluşturuldu. Oturumlar, tartışma konuları ve konuşmacılarla ilgili bilgiye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Konferansta ele alınan mevcut sorunlar ve zorluklar çok sayıda katılımcının ilgisini çekti ve bu konularda maddi ve verimli tartışmalar yürütüldü.

Konferansta ele alınan tüm konu başlıkları ve tartışmaları özetlemek üzere bir rapor hazırlanacaktır.

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği projenin nihai yararlanıcısıdır. İhale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Önceki Haber İnsan Hakları İhlallerinin İzlenmesi ve Raporlanması konulu 4. Farkındalık Artırma Toplantısı
Sonraki Haber Altıncı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi