Avukatlar için İnsan Hakları Konulu Çevrimiçi Eğitici Eğitimi Düzenlendi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SCoBAL) Ortak Projesi kapsamında 27 ve 30 Eylül 2021 tarihlerinde avukat eğitmenlere yönelik insan hakları konulu eğitici eğitimi düzenlendi.

.

Eğitime toplam 80 avukat katıldı. Gelecekte düzenlenecek eğitim faaliyetlerinin planlamasına dair bilgilendirmeden sonra katılımcılara destekleyici araçlar, eğitim sırasında uygulanacak faaliyetler, sunumlar ve kılavuzlar dahil olmak üzere eğitim metodolojisinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. İçerikle ilgili olarak, üç modülden oluşan eğitimde aşağıdaki konu başlıkları ele alındı: 

 

- İnsan hakları konusunda farkındalığın önemi

- Ulusal ve uluslararası insan haklarını koruma mekanizmaları

- Kabul edilebilirlik kriterleri

- İkincillik ilkesi

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yorumlama yöntemleri

- Yorumlama yöntemleri ile ilgili uygulamaları örnek dava çalışmaları

- Hakların sınıflandırılması

- Hakların sınırlandırılması

- Üç aşamalı test

- Devletin yükümlülükleri

- Devletin icra yükümlülüğü.

 

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi (SCoBAL) Ortak Projesi, Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği, projenin nihai yararlanıcısıdır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Önceki Haber Altıncı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Sonraki Haber ScoBAL Projesi için Türkiye Barolar Birliği Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisini Ziyaret Etti